La infància als pressupostos

UNICEF acaba de publicar l’estudi “La Infancia en los presupuestos”, en el que analitza els recursos destinats a les polítiques relacionades amb la infància a Espanya. L’estudi reflexa l’impacte de la crisi en aquestes inversions, en base a estimacions, ja que...

read more

Estadística dels menors a L’Hospitalet

A la ciutat de L’Hospitalet hi ha vora 42.844 menors d’edat (Anuari 2013), que representen el 17% de la població total de la ciutat. En els gràfics es pot veure la seva distribució per edats i barris. Font: Anuari Estadístic de la Ciutat de L'Hospitalet 2013.   A...

read more