El fet migratori implica unes dificultats afegides a les de qualsevol adolescent o jove per tenir èxit en els estudis i participar en la societat.

Però res està predeterminat i tenir èxit és possible. Hem parlat amb un grup de joves per saber quines són les claus que els han ajudat en el seu recorregut.

L’OIH va convidar a un conjunt de joves d’origen immigrant a participar en una conversa sobre temes d’infància i adolescència, des de la seva perspectiva de persones que han viscut l’experiència migratòria, sigui de forma directa, o per l’origen de la seva família. La convocatòria va anar adreçada a joves que tenen algún tipus de responsabilitat en projectes comunitaris o socials de la ciutat, i per tant, tenen un contacte directe amb infància i adolescència, i una mirada més enllà de la seva situació individual.

A continuació fem un resum de les principals idees sorgides durant la conversa, amb frases textuals dels autors.

Tenir xarxa, estar associat, formar part, ser algú

“L’entorn m’ha facilitat la inclusió i l’adaptació a l’escola. Estic en una associació de joves marroquins i els grups d’amics també han sigut un gran suport.“

“Calen entorns segurs on sentis que importes a algú.”

“Als 14 anys pensava que ningú s’interessava per mi.”

 

Ser útil, fer coses amb sentit, conèixer altres realitats

“Les activitats d’APS obren la perspectiva i et fan veure realitats més enllà del teu entorn immediat.“

“Les activitats intergeneracionals, on pots conèixer persones grans, també ajuden a ampliar la perspectiva.”

“Calen més activitats orientades al barri i al bé comú per facilitar la inclusió dels infants i adolescents.“

“La participació a l’ApS de l’Institut ha estat molt important per tenir un lloc”

 

Les barreres administratives afecten infants i adolescents

“L’absència d’empadronament és un tema traumàtic. És una barrera per moltes coses i té conseqüències per a tota la família. Per poder tenir derivacions de Serveis Socials cal estar empadronat.”

 

Instituts i centres educatius, actors clau

“Els centres educatius, més enllà de la formació dels infants i adolescents, tenen un paper fonamental a l’hora de facilitar la inclusió. Els grups d’iguals com a referents i suport mutu són molt positius. L’experiència de les aules d’acollida és totalment positiva.“

“Els instituts tenen un rol destacat a l’hora de detectar conflictes, i poden fer una feina molt positiva per evitar que vagin a pitjor.”

 

Drogues i models negatius

“El consum de drogues és un problema greu que afecta a molts joves i a més, és un mal exemple per als adolescents. Cal una política de formació, aconseguir que sàpiguen els efectes que poden tenir i el mal que poden fer.“

“Em preocupa l’exposició dels infants als models de joves que consumeixen substàncies a la via pública.”

 

Desconfiança i desorientació vers la formació

“Els joves veuen poc interessant formar-se més i sovint desconfien de les seves possibilitats. Hem de promoure el prestigi de la formació i generar confiança en les pròpies capacitats. Els joves han d’escoltar “Jo confío en tú!” per part dels seus professors.“

“Moltes famílies immigrants no confien en els estudis com a promoció ni en les oportunitats que suposen per als seus fills. Prefereixen que es posin a treballar.”

 

La llengua, barrera i oportunitat per a la inclusió

“Entendre i parlar l’idioma d’aquí, el català, és important perquè et facilita la participació.”

“Hi ha dues barreres dures: l’accés a l’habitatge, que és molt greu, i la llengua. En el Banc de Roba trobem famílies on ningú parla castellà ni català. I al final, són els fills petits qui fan de traductors.“

“El professorat no sempre és conscient de les dificultats que pot tenir l’alumnat migrant en el procés de coneixement de la nostra llengua… i associa aquest desconeixement de la llengua amb certa incapacitat de l’alumnat.”

 

El dol migratori, inacabable

No som del tot d’aquí ni del tot d’allà.”

“Cal entendre que el procés migratori és permanent, és un dol que no s’acaba, perquè hi ha moltes etapes.”

“El procés migratori intern (Espanya) també és una realitat a tenir en compte.”

 

Destacar els models positius

“Cal aprofitar el mirall de joves immigrants que participen, es comprometen amb el seu barri i ciutat i progressen. Poden ser un referent i inspiració per a altres nois i noies immigrants.  El professorat de les escoles i instituts haurien de conèixer aquesta realitat de joves immigrants.”