L’enfocament de l’observatori és global i inclusiu, de manera que:

  • Observem la situació de la infància – adolescència de la ciutat en la seva globalitat, no sols la infància en risc.
  • No està centrat exclusivament en les carències o problemes, sinó que detecta casos i factors d’èxit.
  • És un enfocament proactiu, que aporta propostes fonamentades de millora o de correcció.