L’OIH es projecta amb una estructura lleugera i sosté els seus projectes en col·laboracions i aliances. (Tenir el control, delegar les tasques).

 

Consell Rector
Format per un representant de cada entitat promotora.
La funció principal del Consell Rector és marcar la orientació de l’estratègia i aprovar el Pla d’Acció, on es concreten els temes prioritaris d’estudi. També marcar l’estratègia d’explotació dels estudis o informes.

Entitats adherides
Són les entitats que donen suport a l’Observatori, aportant coneixement, opinió, i assessorament. Formen part del Consell Assessor.

Consell assessor
El Consell Assessor està format per persones amb recorregut en diferents sectors d’activitat, que col·laboren en la definició de l’estratègia de l’OIH. El Consell orienta, opina, participa en grups de treball i col·labora en l’elaboració de propostes. Els Observadors de Proximitat poden participar en les reunions del Consell Assessor. L’Ajuntament de la ciutat i la Generalitat de Catalunya tenen un representant en el Consell Assessor.

Oficina tècnica
Persona o equip designats pel Consell Rector per executar i coordinar el Pla d’Acció.

Col·laboradors externs
Els estudis i recerques s’encarreguen a col·laboradors o institucions com Universitats, empreses consultores, instituts de recerca, entitats socials, o consultors experts.

Observadors de proximitat
Xarxa de col·laboradors personals que per la seva proximitat a la realitat fan d’antena i faciliten dades i alertes. (mestres, sanitaris, monitors, educadors socials, agents de seguretat…)