Contribuir a la millora de la qualitat de vida i el respecte dels drets de la infància i l’adolescència

Tres funcions clau:

  • Generar coneixement objectiu i independent de la situació de la infància a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat.
  • Fonamentar propostes socials i polítiques en relació a la infància.
  • Avaluar polítiques sobre infància i adolescència