A la ciutat de L’Hospitalet hi ha vora 42.844 menors d’edat (Anuari 2013), que representen el 17% de la població total de la ciutat. En els gràfics es pot veure la seva distribució per edats i barris.

Font: Anuari Estadístic de la Ciutat de L’Hospitalet 2013.

dadesLH01

dadesLH02 dadesLH03

 

A l’esquerra, en color verd, les noies, i a la dreta, en color taronja, els nois.
L’escala en color blau de la base indica el % sobre el conjunt de la població de la ciutat.

dadesLH04