Els menors de 18 anys representen el 17% de la població total de l’Hospitalet, que és de 259.638 persones. (Dades Anuari Estadístic de la Ciutat de L’Hospitalet 2013, Aquí).

Quasi 43.000 menors és una xifra important, un gran potencial de futur i un gran territori humà per conèixer i cuidar. Hi ha capitals de província que no arriben a aquesta xifra de població. Però el percentatge que representa ja és una altra cosa. La proporció en el conjunt de Catalunya és un punt més alta, i en el conjunt de l’estat, és similar. En el cas d’Europa, la proporció és del 20%.

Les projeccions del IDESCAT per a 2050 són a la baixa, tant per al conjunt de Catalunya com per a Espanya i la Unió Europea.