En l’edició de 2017 s’han presentat 41 projectes al Premi, d’entre els quals han quedat cinc finalistes.

L’escola Joaquim Ruyra, del barri de La Florida, de l’Hospitalet de Llobregat, ha estat guardonada amb el premi Ensenyament 2017, atorgat per la Fundació Cercle d’Economia i l’Obra Social  “La Caixa”. Els premis Ensenyament són un reconeixement a la millora contínua de l’educació, entesa com un repte de tota la societat, no solament dels mestres i responsables polítics. Per als responsables del premi, també és necessària la implicació dels sectors econòmics i socials. Amb els premis també es busca aprendre dels casos d’èxit, que puguin ser referents. En els parlaments de l’acte de lliurament s’ha parlat d’esforç, de treball, de sentit comunitari, i de la voluntat que ningú quedi enrere en l’educació. També s’ha fet referència a la necessitat de la innovació educativa, per adaptar l’ensenyament (o seria millor dir aprenentatge), a les noves realitats socials que hi ha als barris i ciutats, i en els que no es pot aplicar un únic model. I l’altre factor destacat són les evidències que demostren el valor i efectivitat dels projectes, la possibilitat d’avaluar si els resultats finals, i no solament acadèmics, s’han aconseguit.

El Joaquim Ruyra és un centre amb una alta diversitat cultural i cultural entre els nens i famílies que en formen part. Es podria dir que és una escola on la globalització es fa patent. Entre els molts mèrits que la fan mereixedora del premi hi ha l’esforç, l’energia i la innovació que aplica per aconseguir el desenvolupament dels alumnes, de forma cohesionada, equitativa i amb sentit comunitari.  Les famílies són part activa, entren a l’aula i participen amb els infants en activitats d’aprenentatge que estimulen l’interès de nens i nenes per saber i aprendre. El model de “comunitat d’aprenentatge” dóna resultats, ja que les proves de nivell PISA van trencar el tòpic que un barri de baix nivell socioeconòmic determini inexorablement el fracàs dels seus alumnes. Hi ha un denominador comú entre les escoles seleccionades en el Premi i és que parteixen de realitats socials complexes, estan ubicades en barris on hi ha risc social i de pobresa i que podrien ser territoris de conflicte. Però són escoles que han optar per treballar a partir del potencial humà, i no de les carències de l’entorn. Han aconseguit la implicació -començant per l’equip directiu- de famílies, de les administracion locals i d’entitats socials, i els resultats són visibles.

En aquest vídeo podeu veure com els mateixos protagonistes expliquen la seva escola molt millor que ningú, amb passió i d’una manera que arriba al cor.

Els projectes seleccionats busquen la cohesió social i la inclusió, i adapten la seva forma de funcionar a una societat canviant.

En paraules del jurat del Premi, la tria entre els 41 projectes presentats ha estat molt difícil, ja que tots tenien un alt nivell i motius per obtenir-lo. Les cinc iniciatives seleccionades ha estat:

  • Escola Joaquim Ruyra, de l’Hospitalet de Llobregat (Primer Premi).
  • Institut Montgròs, de Sant Pere de Ribes. (Segon Premi).
  • Escola La Maquinista, de Barcelona.
  • Escola Magraners, de Lleida.
  • Escola Torres Roja, de Sant Pere de Vilamajor.

L’acte de lliurament dels premis ha comptat amb la presència de la Consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz i de l’Alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín. La satisfacció de mestres, alumnes i famílies de l’escola, en saber el resultat, es pot veure en la fotografia que encapçala aquest post.

No és la primera escola de l’Hospitalet que reb aquesta distinció. El Centre d’Estudis Joan XXIII va obtenir el 1r premi 2010, l’Escola Sant Jaume de la FEP va obtenir el 2n el 2011, i la Fundació El Llindar, de Cornellà, que gestiona l’escola de segona oportunitat El Repartidor va rebre el 2n premi 2014