L’Observatori de la Infància de L’Hospitalet (OIH), ha començat a caminar. Durant els mesos previs a la seva presentació pública, ja s’han establert molts contactes i la resposta ha estat excel·lent. Des del primer moment de plantejament conceptual, ens imaginàvem un Observatori que combinés el rigor en els seus estudis i informes, amb la participació i complicitat d’una àmplia xarxa de persones que fes possible mantenir un contacte directe amb la realitat quotidiana.

En aquest moment ja comptem amb més de 40 Observadors de Proximitat, persones que des de diferents àmbits (salut, esport, educació, serveis socials, lleure, etc.) han rebut amb entusiasme la possibilitat de formar part d’aquesta xarxa i contribuir a la vitalitat de l’OIH.

 

Tenim tres reptes bàsics: la utilitat, l’arrelament, i l’eficiència.

  • Utilitat, perquè ens proposem un observatori que generi coneixement, però també propostes concretes, aplicables, efectives.
  • Arrelament, perquè l’OIH es proposa una mirada local i busca la complicitat de molts actors locals per fer-ho. Aquest focus local no ha d’impedir estar atents al nostre entorn nacional, estatal o global.
  • Eficiència, perquè els recursos són limitats i caldrà trobar maneres de fer les coses be malgrat aquestes limitacions.