La xarxa social The Capsuled proposa un espai de trobada i intercanvi entre famílies, docents Tichingi experts en educació, de manera que tothom pugui publicar les seves aportacions i aprendre col·lectivament. La iniciativa és de l’empresa catalana Tekman Books, dedicada a la renovació pedagògica, i presenta un format molt visual, organitzat per codis de color, segons grups de destinataris.

També hi ha la xarxa educativa Tiching, adreçada a docents, estudiants i famílies, més orientada a recursos i continguts d’aprenentatge.