L’estudi ha estat realitzat per Xavier Bonal i Sheila González, en el marc del projecte “Educació 360 a temps complert”.

Com afecta el confinament a l’educació dels infants i adolescents? Què passa amb les activitats no lectives com són les extraescolars, el lleure educatiu, les activitats culturals o artístiques? Quina incidència te la situació laboral de la família en aquestes activitats?

Aquestes són algunes de les preguntes que intenta respondre l’estudi Confinament i condicions d’aprenentatge, elaborat per Xavier Bonal i Sheila González del departament de sociologia de la UAB. La investigació es fonamenta en un qüestionari a 35.937 famílies i 59.167 infants entre 3 i 18 anys, en les dues primeres setmanes de confinament.

“L’actual crisi educativa està generant una triple desigualtat en l’accés als aprenentatges fora de l’escola sobre els infants amb menys recursos”

Sheila González, coautora de l’estudi.

Un fet que s’evidència en l’estudi és que pel que fa a activitats extraescolars, ja hi havia una gran diferència entre els infants de famílies amb estudis universitaris (94% fan extraescolars) i infants de famílies amb estudis obligatoris (61% fan activitats extraescolars).

La conseqüència de la crisi del Covid és que aquesta diferència es fa més gran: de manera global es deixen de fes el 70% de les activitats extraescolars, però si bé hi ha un 33% de famílies amb estudis universitaris que mantenen les activitats, en el cas de les famílies amb estudi obligatoris només les mantenen el 25%. La distància s’accentúa, i tot fa preveure que amb la situació laboral i econòmica que es produirà post confinament, aquesta situació d’aguditzi.

Us recomanem consultar el resum de l’estudi aquí.