El temps lliure és un dels àmbits en el que les diferències d’oportunitats entre els infants i adolescents, es manifesten de forma més greu. El sistema educatiu, amb totes les seves dificultats, atén a tota la població infantil, el mateix podem dir del sistema sanitari, però en el temps que no és lectiu, les condicions econòmiques, socials, culturals, ètniques o de gènere, marquen grans diferències i tendeixen a segregar i reduir les opcions dels menys afavorits. El Consell de l’Esplai de L’Hospitalet fa una crida pública a recordar que els infants són ciutadans subjectes i titulars de drets, amb capacitats per exercir-los i defensar-los. No són patrimoni d eles seves famílies ni de l’Estat, i les actuacions generals en l’àmbit municipal o més enllà, els afecten directament i per tant, no poden quedar al marge.

A L’Hospitalet hi ha una xarxa de centres d’esplai que realitzen activitat durant tots els dies i atenen a més de 6.000 infants setmanals. Més enllà de l’activitat de lleure, són entitats compromeses amb l’educació i la comunitat, que interaccionen amb les famílies, les escoles, els instituts, i amb diferents departaments de l’Ajuntament, com Cultura, Educació i Política Social. I no oblidem que en els centres d’esplai, els infants creixen en un marc de participació, d’esperit crític i de desenvolupament com a persones i ciutadans.

Davant les eleccions municipals, el Consell de l’Esplai presenta als partits polítics, una proposta de 10 punts orientats a millorar el respecte als drets dels infants, la tasca educativa no formal, i la reducció de desigualtat d’oportunitats.  Una de les propostes amb un caràcter més global és “Crear una bona coordinació transversal entre els diferents departaments de l’Ajuntament, per tal de facilitar la gestió dels diferents projectes que s’estan duent a terme.  Podeu descarregar la proposta aquí. Propostes per a les municipals 2015