La bona convivència està relacionada amb l’èxit educatiu? És una pregunta retòrica, perque és obvi que la bona convivència a l’escola és a la vegada un resultat i una palanca de l’èxit educatiu. Una escola que funciona bé, aconsegueix crear un ambient de convivència positiu, que redunda en un millor desenvolupament personal dels alumnes, i també en el seus aprenentatges. Però en masses ocasions, els problemes de convivència són la principal preocupació de mestres, professors, famílies i alumnes. L’educació afectiusexual és un camp en el que hi ha molta feina per fer i que pot contribuir molt directament a la convivència en els centres educatius.

La VII Jornada sobre Convivència i Èxit educatiu tractarà sobre l’Educació afectiusexual i tindrà lloc el dissabte 20 de febrer, al Centre Cultural Bellvitge (A. Amèrica 77), de 9:00 a 13:30.  La jornada és una iniciativa  el GRODE (Grup d’Investigació, Orientació i Desenvolupament Educatiu) de la Universitat Autònoma de Barcelona, junt amb l’Ajuntament de L’Hospitalet, el Projecte Educatiu de Ciutat i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

La Sra Rosa Sanchís Caudal, professora d’institut, formadora del professorat i experta en educació afectiusexual, donarà la conferència “Educació afectiusexual”, i posteriorment hi haurà una taula rodona amb representants de professionals i famílies.  Durant la jornada hi haurà una exposició de l’Escola Patufet Sant Jordi i de l’Institut Bisbe Rerenguer. Com a cloenda, hi haurà una actuació musical a càrrec d’alumnat de l’Escola de Música – Centre de les Arts de l’Hospitalet.

Inscripcions per a la jornada aquí