La crisi del Covid19 està causant un impacte social molt sever. En primer lloc, estem patint la dolorosa pèrdua de vides humanes, que a més, te un impacte emocional molt directe en les famílies afectades. En segon lloc, estem vivint un confinament que fins i tot en les millors condicions d’habitatge, comunicacions i recursos de la família, resulta molt dur, especialment per als infants. I en tercer lloc, hi ha un impacte econòmic de dimensions encara desconegudes, però que serà greu i incidirà de forma més dramàtica sobre les famílies en una situació més vulnerable.

 

Impacte sobre infants i adolescents de L’Hospitalet

A la ciutat de L’Hospitalet hi ha més de 45.000 infants i adolescents entre 0 i 17 anys. El nombre de llars de parelles amb fills és aproximadament de 34.000 i hi ha unes 12.000 llars monoparentals.

Per als infants i adolescents, aquesta crisi te un impacte directe per les mesures i condicions del confinament i també un impacte indirecte per la forma com afecta els seus pares i mares, a nivell laboral i econòmic, a nivell de salut i en el pla de la convivència.

La interrupció de l’assistència als centres educatius, a les activitats de lleure i d’esport, a les colònies de primavera i la reducció de la mobilitat, està causant malestar i risc de trastorns en la infància. La no assistència a l’escola ha provocat un increment de les desigualtats. Hi ha alumnes que no disposen de dispositius tecnològics ni connexió i, a més, hi ha pares i mares que no poden ajudar-los, en alguns casos perquè fins i tot no coneixen prou les nostres llengües.

Pel que fa a l’habitatge, en molts barris hi ha pisos de petites dimensions on conviuen famílies que han de passar el confinament en unes condicions molt incòmodes i amb la dificultat de cuidar emocionalment i entretenir nens i nenes que porten setmanes de reclusió. El 41% de les llars familiars de la ciutat no passen de 60 metres quadrats.

Diferents estudis i veus expertes alerten sobre trastorns com ara increment de l’agressivitat, regressions de conducta, pors i patiment emocional. Altres dades posen de relleu la precarietat de moltes famílies en les necessitats bàsiques d’alimentació i habitatge. Des de les administracions públiques i amb l’ajuda de diverses fundacions s’han distribuït més de 7.500 targes moneder i altres ajudes a les famílies que tenien beca per al menjador escolar i que amb l’escola tancada no podien garantir els àpats als seus fills. Hi ha hagut un increment significatiu de peticions d’ajuda a parròquies, esplais, associacions de veïns i xarxes d’ajuda als barris. La Creu Roja local ha intensificat el repartiment d’aliments i el suport a persones.

 

Què ens preocupa especialment

L’impacte en els infants i adolescents és molt important, genera situacions de patiment i tindrà efectes en el seu desenvolupament. Els infants necessiten activitat física, aire lliure i socialització amb altres infants i adolescents. El confinament i el distanciament social, inclús quan les condicions familiars i d’habitatge són bones, no cobreixen aquests requisits per al desenvolupament personal.

La iniciativa ciutadana i els projectes socials són un suport imprescindible, molt eficient i amb gran agilitat per mobilitzar-se en les situacions de crisi, però cal que les Administracions públiques actuïn amb rapidesa i en col·laboració amb els altres sectors.

Encara que la corba de contagis baixi i es controli la pandèmia, els efectes econòmics seguiran durant molt de temps i afectarà a moltes famílies que ja venien d’una situació precària i a d’altres que entraran en una situació de reducció dràstica d’ingressos. Calen mesures excepcionals de protecció a les famílies per evitar situacions dramàtiques i per protegir els drets de la infància.

 

Des de l’OIH instem a les administracions públiques a:

Posar per davant les polítiques públiques per protegir les persones i les condicions de vida dignes per tothom, amb especial atenció a les famílies amb fills. Fer-ho amb la col·laboració de totes les administracions públiques.

Habilitar mesures per l’acollida de les famílies nouvingudes abans de la crisi, que ja patien una situació d’exclusió que sens dubte s’ha agreujat i que dificultarà encara més la seva inclusió.

Impulsar la col·laboració entre administracions, sector privat i sector social per definir i portar a terme projectes de protecció a la infància. Compartir informació sobre els plans d’acció.

Revisar el Pla d’Infància de la ciutat, de forma àgil, per activar de forma urgent aquelles mesures que en aquest moment contribueixin a compensar les pèrdues que infants i adolescents estan patint durant aquesta crisi.

Revisar el  Pacte Educatiu de Ciutat per identificar les mesures que siguin de més urgent aplicació per garantir una educació de qualitat per a tothom. Activar les mesures que compensin la desigualtat de recursos tecnològics i de connectivitat per estudiar des de casa i per garantir un retorn a les aules no discriminatori.

Garantir l’accés de tots els infants i adolescents a activitats de lleure, esportives i culturals durant els propers mesos, i molt especialment a l’estiu.

Preveure l’acolliment que caldrà fer en el retorn a les aules, i la forma de compensar les desigualtats que durant el confinament s’hauran agreujat.

Posar en marxa un Pla de Ciutat contra la pobresa infantil que contempli de forma transversal mesures en el pla de la salut, l’habitatge, l’educació i la participació, l’esport, la cultura i el lleure.

 

L’Hospitalet, 23 d’abril de 2020

Observatori  de la Infància de L’Hospitalet

Consell de l’Esplai de L’Hospitalet
Creu Roja de L’Hospitalet
El Casalet
Centre d’Estudis de L’Hospitalet
Tres Quarts per Cinc Quarts