Les places en activitats de lleure organitzades per esplais i agrupaments escoltes, podria cobrir el 41% de la població de 3 a 16 anys de l’Hospitalet. Cal tenir en compte que a més d’aquesta oferta hi ha els casals organitzats per AMPAS, parròquies, entitats esportives, musicals o d’altres tipus. Quan disposem d’aquesta informació,aquest percentatge de places pot pujar de forma notable.

Les entitats de lleure de la ciutat (esplais i agrupaments escoltes) ofereixen un total de 14.217 places en activitats de lleure educatiu aquest estiu. Són dades encara provisionals, i inclouen la previsió per a juny, juliol, agost i setembre. També comprenen una varietat d’activitats com casals, colònies, campaments, rutes i camps de treball. Cal fer dues observacions i és que en les activitats organitzades per l’Esplai Pubilla Cases no es comptabilitzen les que es fan al sector de Can Vidalet, d’Esplugues, i passa el mateix en el cas de l’Esplai Sanfeliu que no  inclouen les de participants de Sant Ildefons, de Cornellà.

Per al càlcul de les places s’ha comptat cada tanda de colònies o casals on un nen o nena es poden inscriure, i s’ha multiplicat per les places d’aquella tanda. En el cas dels casals, cada setmana és una tanda diferent. Hem pres la franja de 3 a 16 anys perque és la franja habitual per a les activitats de casals i colònies.

Places_barris
Percentplaces

Fetes aquestes observacions, i la de la provisionalitat, hi ha un gràfic a comentar. Al gràfic de l’esquerra veiem el nombre de places ofertes a cada barri, i en el de la dreta, la proporció de places en relació al nombre de menors de 18 anys censats en cada barri. Naturalment, hi ha moviments de nois i noies entre barris, però la disparitat de l’oferta és molt eloqüent, i te a veure amb factors històrics i de desenvolupament de les entitats en cada barri.

Passat l’estiu farem un nou informe amb les dades definitives.