L’Hospital Sant Joan de Déu va posar en marxa la iniciativa Kids Corona per investigar la incidència del Covid19 en els nens i nenes i les dones embarassades.  Una de les investigacions ha analitzat la transmissió del virus en les activitat de casals d’estiu.  La conclusió més significativa és que la taxa de transmissió és de 0,3, que és sis vegades més baixa que l’índex de la població general.

En l’estudi han participat més de 2000 infants durant cinc setmanes, en 22 casals d’estiu de l’àrea de Barcelona. El fet que les condicions de convivència en un casal són molt similars als de les escoles fa que aquest estudi tingui un gran interès per preveure com es comportarà la transmissió durant el curs escolar.  Al mateix temps, s’han estudiat altres grups de casals d’estiu on un dels infants o el monitor han estat diagnosticats de Covid19, a fi i efecte de veure la incidència del contagi.

En el període de l’estudi s’han identificat 39 casos índex, que són els de nova aparició: 30 infants i 9 monitors. “Els 30 casos pediàtrics han tingut contacte amb 253 nens i nenes durant els casals (pertanyents als seus grups estables de convivència), 12 dels quals (4,7%) han estat contagiats (positius secundaris), fet que representa un número reproductiu empíric local (R) del 0,3. Aquesta taxa és gairebé sis vegades més baixa que la que presentava la població general (1,7 a 2) en el moment de fer-se l’estudi en les àrees on estaven ubicats els casals d’estiu, mesurada pel número reproductiu empíric (R).” “La major part dels casos índex pediàtrics detectats (22) no han transmès cap infecció en els casals.”

Les mesures de rentat periòdic de mans i organització en grups bombolla s’han demostrat eficaces en la contenció dels contagis.

Podeu trobar més informació sobre l’estudi en aquesta pàgina de Sant Joan de Déu