El principi fonamental a l’hora d’abordar situacions de desprotecció infantil o maltractament, és vetllar per la preservació de l’interès superior del menor. Una de les claus per assolir aquest objectiu és la claredat en els criteris i la bona coordinació entre tots els actors i institucions que intervenen: administració local, policia, educadors, psicòlegs, fiscalia, serveis sanitaris, etc.

Amb la finalitat de tractar criteris i formes de coordinació, la Universitat de Barcelona, la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, del Departament de Benestar i Família, i el Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, organitzen el I Simposi sobre els criteris d’actuació de les administracions públiques, el Ministeri Fiscal i els òrgans jurisdiccionals davant la protecció a la infància i l’adolescència. 

El Simposi tindrà lloc el 22 de juny a l’Aula Magna de la Facultat de Dret, i la inscripció és gratuïta, prèvia sol·licitud. Podeu veure el programa aquí: Simposi Dret