L’Observatori de la Infància de L’Hospitalet va presentar a l’alcaldessa Núria Marin, una proposta sobre l’elaboració del Pla d’Infància de la ciutat. En el moment actual no hi ha un pla transversal d’infància que marqui estratègies a llarg termini. En la proposta de l’OIH, en primer lloc, es proposa elaborar un Pla d’Infància, idea que va quedar recollida per l’alcaldessa amb el compromís de fer un primer debat intern en l’equip de govern, i mantenir una segona reunió a finals d’octubre per establir un pla de treball.

Hi ha tres idees força en la proposta de l’OIH: la primera és la necessària transversalitat del pla, és a dir, que contempli tots els aspectes que tenen a veure amb la qualitat de vida i els drets dels infants: sanitat, educació, lleure, participació, família, etc. Això vol dir la implicació de molts departaments de l’administració local, però també altres actors de la societat civil. La segona idea força és que sigui un pla integrador, adreçat a tots els infants de la ciutat, sense distinció de condició social o econòmica, ni d’edat, gènere, barri o qualsevol altre circumstància. Ha de ser un pla orientat a tots els menors d’edat de la ciutat, amb una voluntat integradora i sense creació d’estigmes socials.

I la tercera idea força a destacar (n’hi ha més, però per això disposeu del document íntegre), és el consens i compromís dels diferents actors, que inclouen els propis infants, les famílies, professionals de  l’educació, dels diferents nivells educatius i també de l’educació en el lleure, així com de les entitats que porten a terme tasques educatives i socials relacionades amb la infància. Aquest compromís ha de permetre un factor molt valuós, que és la suma de sinèrgies entre tots els recursos i capacitats, de manera que es guanyi en impacte i eficiència en les diferents actuacions i projectes de ciutat.