El Síndic de Greuges de Catalunya ha publicat l’informe anual sobre els drets dels infants i adolescents.  Els resultats mereixen una lectura serena i completa, ja que en alguns aspectes hi ha avenços però en d’altres s’agreugen situacions. No es tracta de reproduir aquí el contingut de l’informe, però sí que volem destacar algunes dades i conclusions.

En l’informe es destaquen 10 principals reptes per a la garantia de drets dels infants i adolescents:

 1. La lluita contra la pobresa infantil
 2. La millora de la salut mental dels infants i adolescents
 3. La promoció de l’acolliment familiar en el sistema de protecció a la infància i l’adolescència
 4. L’educació inclusiva
 5. La lluita contra la segregació escolar
 6. La lluita contra l’abandonament educatiu prematur
 7. La lluita contra les desigualtats socials en l’accés al lleure educatiu
 8. La lluita contra l’exclusió residencial de les famílies amb infants i adolescents a càrrec
 9. La compensació de l’impacte de la pandèmia en l’accés dels infants i Adolescents als serveis
 10. La lluita contra les violències: racisme, homofòbia, violència sexual

Entre els avenços destaquen l’increment la inversió en infància i millores en la intervenció i l’atenció a la infància, i l’exigència de responsabilitats en situacions que vulneren drets de l’infant. Però l’informe destaca que hi ha un sistema adultocèntric que no escolta prou els infants, que és segregador, no afavoreix la igualtat ni és inclusiu.

Amb la pandèmia de Covid, i la crisi que ha provocat,  ha augmentat  més del 50% el nombre d’infants beneficiaris de la renda garantida de ciutadania, i malgrat això, la prevalença de la pobresa infantil continua augmentant.

Pel que fa a la salut mental, a la darrera dècada s’ha incrementat un 26,5% el nombre d’usuaris dels serveis ambulatoris de salut mental infantil i juvenil, i durant la pandèmia s’ha doblat la probabilitat de patir un problema de salut mental entre els infants.

En la lluita contra l’abandonament escolar prematur, s’ha incrementat l’oferta de formació professional, però continua essent insuficient per atendre les necessitats existents i per superar l’estancament actual de l’abandonament educatiu prematur. Hi ha un estancament en la creació de places de segona oportunitat.

En relació al lleure educatiu, hi ha hagut una millora de la inversió durant la pandèmia (109,1% en relació a 2019), però les desigualtats d’accés al lleure educatiu s’han incrementat. Els infants de famílies amb baix nivell formatiu han retrocedit en la participació en lleure educatiu i esport.

Els recursos d’habitatge d’emergència social han crescut, però les situacions d’emergència social encara han crescut més.

La pandèmia ha impactat negativament en l’accés dels infants a alguns serveis bàsics. L’alumnat matriculat a l’educació infantil de primer cicle s’ha reduït un 19% per efecte de la pandèmia.

Les agressions homòfobes entre els adolescents han augmentat però no s’activen els protocols.  Les agressions sexuals a menors d’edat s’han incrementat durant 2021.

Principals avenços

Segons el Síndic, els principals avenços durant el període 2020-2021 són:

 • El suport terapèutic en la gestió de la conflictivitat parental
 • La provisió del servei d’atenció especialitzada per a víctimes d’abús sexual
 • La millora del procés de valoració de l’abús sexual infantil
 • El programa “Escoles lliures de violència”
 • El programa “Escoles obertes, escoles segures”
 • L’aprovació del nou decret d’admissió d’alumnat per combatre la segregació
  escolar
 • El progressiu desplegament dels itineraris de formació específics (IFE)
 • La concessió dels ajuts per a la contractació de monitors de suport a les
  activitats de lleure
 • La reducció de la dimensió dels centres de justícia juvenil i de la pràctica de
  contencions mecàniques als centres de justícia juvenil
 • La creació d’equips d’atenció domiciliària en salut mental infantil i juvenil
 • La farmàcia gratuïta per als infants

 

Podeu consultar o descarregar l’informe complert aquí.