La primera reunió de la Xarxa d’Observadors de Proximitat, celebrada dijous 9 d’abril, va estar centrada a debatre els temes, enfocaments i hipòtesis de treball del primer estudi de l’Observatori. El tema que es va considerar prioritari és l’anàlisi de l’ús del temps lliure per part dels infants i adolescents. En aquest moment, la Xarxa d’Observadors de Proximitat està formada per 49 persones, entre les que hi ha dos menors, que formen part del Consell de Nois i Noies de la ciutat. En el grup hi ha persones vinculades a diferents àmbits d’activitat (sanitat, serveis socials, educació, cultura, esport, cossos de seguretat, etc.) i també de tots els barris.

A l’espera de publicar un resum del debat, avancem tres idees que van ser molt compartides i que obliguen a pensar seriosament què està passant. Primera: Els nens i nenes juguen poc. Hi ha la percepció que manquen més estones per poder jugar lliurement, amb la família, els amics, els veïns. Cal poder gaudir de la improvisació,  l’espontaneïtat i l’alegria. Segona: les xarxes socials, els canals de vídeo on line, i tot el que ofereixen mòbils, tablets i internet, ocupa una gran part del temps lliure. No és una percepció nova, però es confirma de forma majoritària i s’observa que condiciona més enllà del temps lliure: també incideix en les relacions personals, l’acceptació del grup, i l’autoestima. Tercer: molts infants i adolescents viuen situacions de soledat. Manca veritable comunicació interpersonal  entre ells i els seus pares, els educadors o fins i tot els companys. Cal treballar per desenvolupar la capacitat empàtica.