Els nens i nenes de l’Escola de Música, interpretant unes peces en l’acte de presentació del llibre.

 

L’educació infantil, aquesta etapa crucial dels 0 als 3 anys, reivindica el seu lloc en l’espai educatiu. El passat 8 de març es va presentar al Centre Cultural Tecla Sala, el llibre “Educació infanil. Bones pràctiques a l’Hospitalet de Llobregat”, coordinat per Enric Roldán i Pep Vallecillos i editat pel Centre d’Estudis de L’Hospitalet, dins de la col·lecció Josefina Gómez Olivares.

Hi ha molt consens en destacar la importància d’aquesta etapa en l’educació i desenvolupament de la persona, com destaca Francesco Tonucci en el primer capítol. Però fins l’any 2006 no hi havia normativa sobre l’etapa 0-3 anys, cosa que expressa la infravaloració que l’educació de la primera infància ha sofert. Encara avui, la professió de mestre d’educació infantil te una baixa consideració social, la qual cosa és contradictòria amb la transcendència vital que aquesta etapa suposa per als nens i nenes.  De tota manera, hi ha bones notícies. Tal com destacava l’Enric Roldan durant la presentació del llibre, l’educació infantil és de les etapes del sistema educatiu que més ha evolucionat. Es nota en els els espais i equipaments, en les formes de fer, en la relació de les famílies amb els equips educatius, i en la mateixa formació dels professionals.

Una publicació coral per una realitat rica i diversa

Portada del llibre "Educació infantil. Bones pràctiques a l'Hospitalet de Llobregat"

I en el cas de l’Hospitalet, les bones notícies es posen de manifest en aquesta publicació, que ha estat el resultat d’una participació que podríem qualificar de multitudinària pel nombre de persones que hi han intervingut. El llibre s’estructura en sis capítols: En el primer, en Francesco Tonucci tracta de la importància de l’inici de la vida i l’educació. En el segon, l’Esteve Gay i l’Anna Santarrosa tracten dels recursos d’educació infantil a la ciutat. En el tercer es recullen 11 bones pràctiques que funcionen i són exemplars. En el quart capítol s’analitza la importància del treball en xarxa, a partir de la Xarxa de Criança i Educació, i del Projecte educatiu marc de les escoles bressol. En el cinquè capítol es recullen 30 opinions i reflexions, a partir de la mirada de professionals de diferents camps, famílies, serveis públics i entitats socials.

El llibre està dedicat a Montserrat Company, mestra, fundadora de l’Associació de mestres El Casalet, i persona que durant la seva etapa de regidora d’educació va donar un gran impuls a l’educació infantil a la ciutat.