La Fundació Educo acaba de publicar l’informe “Crisis y efecto dominó- Quedan piezas por caer- septiembre 2015. El bienestar infantil, abuelas y abuelos en la brecha”, en el que es posa en evidència la magnitud del suport de les àvies i els avis per apaivagar els efectes de la crisi en els fills i nets.  Entre altres dades dramàtiques, 770.700 famílies a Espanya no tenen cap tipus de ingrés durant el primer trimestre de 2015, i el fet que fins i tot tenir treball no garanteix sortir de la pobresa. Un 13% de persones ocupades estan en situació de pobresa.

Els menors d’edat són les víctimes que paguen un preu més alt de la crisi: el 30,5% (2,55 milions) són en risc de pobresa, i amb molta probabilitat, les seqüeles d’aquesta situació es notarà en tota una generació. Pèrdua de rendiment acadèmic, desenvolupament físic, social i cultural, i cadena d’empobriment.

I en aquest context, les àvies i els avis estan assumint un rol de suport a les famílies dels fills, aportant diners de la pròpia pensió, oferint el dinar o sopar a fills i nets, o directament, acollint a la família del fill a casa seva. La pèrdua de qualitat de vida d’aquestes persones grans ha estat tremenda, ja que a part de reduir la seva independència, en mols casos han tingut que renunciar a activitats de lleure, a tractaments, o ha reduït la despesa en necessitats bàsiques. El resultat és un deteriorament de la salut i el benestar de la gent gran, un deteriorament de les relacions familiars, més discussions entre pares i fills.