Exit_escolarQuina relació hi ha entre l’èxit educatiu i les condicions socioeconòmiques de la família? Sembla obvi que la manca de recursos materials, culturals i educatius de les famílies, afecta significativament les probabilitats d’èxit educatiu dels fills. Hi ha un cercle pervers, en el que la pobresa de la família, que també és pobresa infantil, ocasiona que l’escolarització no vagi be, l’accés al treball de qualitat sigui molt difícil, i la situació es cronifiqui una generació darrera l’altre.  Però hi ha bones notícies que permeten superar aquesta visió fatalista. L’estudi recupera investigacions que demostren que a  Catalunya, l’escola ha estat un element clau d’ascensor social, tot i que ara hi hagi una situació extraordinària que requereix actuar amb rapidesa. Eugeni Garcia Alegre tracta aquesta qüestió en un complet Informe de recerca publicat per la Fundació Jaume Bofill. Cal destacar que l’informe no es limita a descriure quina és la realitat i els mecanismes d’aquest cercle pervers de la pobresa infantil, sinó que planteja propostes concretes sobre polítiques educatives per assolir sortir del cercle.  Com diu l’autor a la introducció citant una alumna: perquè si sabem el que cal fer i tenim un gran consens, no s’aplica?

Es pot descarregar des d’aquí.