La ciutat de L’Hospitalet presenta la seva candidatura al Premi Ciutats Educadores  forma part de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE), que es lliurarà el mes de juny a Rosario, Argentina. Aquest premi, que és el primer any que es convoca, vol reconèixer bones pràctiques de convivència portades a terme per les ciutats membres de la xarxa. La ciutat de L’Hospitalet és membre de l’AICE i presenta el projecte de “Impuls de l’Aprenentatge Servei a la ciutat, com a eina de convivència, cohesió social i participació”.

Aquest projecte va començar l’any l’any 2008 i entre altres motivacions, neix com una manera de millorar l’èxti escolar, reduir l’abandonament prematur, rebaixar la conflictivitat als instituts i promoure la participació dels joves en el seu entorn. En el procés de promoció de l’APS ha estat fonamental el treball en xarxa entre els centres educatius, l’administració local i altres actors que han donat suport tècnic i estratègic.

Un indicador a destacar és que actualment, el 40% dels projectes d’APS s’on impulsats per altres serveis municipals diferents de la Regidoria d’Educació, com Serveis Socials, Cultura o Esport. La implicació del municipi s’ha consolidat en aquests anys fins al punt que des de l’any 2013, L’Hospitalet coordina la xarxa temàtica d’APS de la Red Española de Ciudades Educadoras.

En el darrer curs avaluat (2014/2015) s’han inventariat 106 projectes estables, d’APS, que impliquen a més de 4.000 alumnes de 44 centres educatius de primària i secundària. En el mateix període, el nivell de graduació en Educaciò Secundària s’ha incrementat en 9 punts, passant del 70 al 79 per cent, i el nivell dels alumnes amb excel·lència en les proves d’accés a la universitat s’ha multiplicat per 8.

Els responsables dels centres educatius manifesten que hi ha un descens de l’absentisme, especialment els dies que els alumnes fan el seu servei a la comunitat, així com un descens de la conflictivitat. Naturalment, aquests avenços no es deuen a un únic factor, però ben segur, l’extensió de l’APS hi ha contribuït positivament.

Podeu trobar més informació sobre APS a L’Hospitalet en el blog del projecte i en el blog de Roser Batlle que dedica una pàgina a L’Hospitalet, en la que s’ofereix una visió panoràmica de l’APS a la ciutat

També recomanem l’Informe d’Avaluació sobre els projectes d’APS de la ciutat, realitzat per la Universitat de Barcelona.