El 4 de juny, a Rosario, (Argentina) L’Hospitalet va rebre el premi ciutat educadora. Tal com vam comentar en aquest post, la ciutat va presentar el projecte  “Impuls de l’Aprenentatge Servei a la ciutat, com a eina de convivència, cohesió social i participació”. Una delegació de la L’Hospitalet va viatjar a Rosario per a l’acte de lliurament de premis, i exposar el projecte davant els assistents. Jaume Graells, regidor de Cultura i Educació, va fer la presentació, destacant el valor del projecte i la contribució d’aquest a l’apertura dels centres escolars, la interacció entre generacions, i el desenvolupament d’una ciutadania activa, en la que les persones immigrants se senten part de la societat.

Junt amb la ciutat de L’Hospitalet, es va atorgar el previ a dues ciutats: Espoo, de Finlàndia i Saha-gu (Corea del Sud). En els dos casos es tracta de projectes que impliquen els veïns i veïnes d’aquestes ciutats, per millorar la convivència, la col·laboració entre les persones que formen la comunitat i per suposat els infants i joves.

En el cas de Espoo, el projecte es concreta en la creació del Centre d’Aprenentatge Opinmäki, un projecte dissenyat i regulat pels propis ciutadans, que promou la participació i la cultura, amb independència de l’edat i l’origen de les persones. Segons l’alcalde de Espoo, Jukka Mäkelä, “”Primer valor de Espoo es ser resident- y orientado al cliente, mejores recursos de la ciudad son sus residentes, las comunidades y las empresas. La participación activa de los residentes garantiza que los servicios satisfagan sus necesidades. Opinmäki es una realización de estos principios “, dice el alcalde Jukka Mäkelä. “En principal valor de Espoo és estar orientat al resident i al client. Els millors recursos de la ciutat són els seus residents, les comunitats i les empreses. La participació activa dels residents garanteix que els serveis satisfacin les seves necessitats. Opinmäki és una concreció d’aquests principis.”.

En el cas de Saha-gu, el premi correspon al projecte de regeneració creativa d’un espai urbà degradat, en la que els habitants han participat i a la vegada s’han reafirmat en el seu sentit de pertinença i valoració del barri.