El 40% dels adolescents en risc d’exclusió social (RES) declara que “No és fàcil viure a a casa”. Aquest és un dels resultats colpidors de l’estudi Desigualdad invisible que ha publicat la Fundació Adsis. La recerca s’ha fet entre una mostra de 3.000 estudiants de la ESO d’Espanya, i una de les constatacions és que en una aula de 30 alumnes, n’hi ha 6 que són  en risc d’exclusió. Aquesta proporció s’ha incrementat en un 2,6% en comparació amb 2013, quan la mateixa fundació va fer un altra estudi, elfuturocomienzahoy.org.

L’estratègia de la recerca ha estat comparar les percepcions personals, condicions familiars i resultats acadèmics entre els nois i noies en risc d’exclusió social i els que no estan en aquesta situació. I resultat és que les diferències són eloqüents: els alumnes en situació de risc disposen de pitjors condicions a casa, menys tranquil·litat, una gran proporció no te accés a internet, i el mateix passa en la disponibilitat d’activitats de lleure o de formació fora de l’escola.

Les diferències de condicions i recursos, que també es donen en el terreny de l’alimentació i el descans, tenen incidència en els resultats acadèmics i el que és més flagrant: en la seva pròpia autoestima i l’expectativa acadèmica. L’informe de la Fundació Adsis acaba proposant cinc propostes d’actuació en matèria educativa i social per generar diàleg i reflexió entre els agents que actuen en el creixement de l’adolescent en risc d’exclusió social.

Es pot descarregar la infografia resum de l’estudi i també consultar la web amb tota la informació aquí: Estudi Desigualtat Invisible. Adsis