La finalitat del Pacte Local per a l’educació Pública de l’Hospitalet, és garantir l’accés a una educació inclusiva, de qualitat, innovadora i sense distincions de cap classe, és l, que s’ha elaborat recentment. Tots els agents implicats en l’educació, el govern de la ciutat, els grups polítics municipals, les entitats educatives, socials, veïnals, sindicals, les ampas i els centres educatius de l’Hospitalet, uneixen les seves forces i es comprometen a tirar endavant un seguit de propostes i accions conjuntes per afrontar els reptes educatius del municipi.

El Pacte neix de la necessitat d’establir acords entre tots els agents involucrats en l’àmbit educatiu i és el resultat de diversos anys de feina. El Juliol del 2015 va tenir lloc el primer Plenari, amb la participació d’una seixantena de representants dels diferents sectors educatius. Amb aquest acte inicial, començà un procés participatiu, de consens i de treball cooperatiu en què s’han anat organitzant tallers de debat i altres plenaris, per consensuar els temes i problemàtiques que el pacte havia de tenir en compte.

El document definitiu s’ha presentat aquest setembre, on queden plasmades les propostes que tots els signants es comprometen a desenvolupar des de la seva tasca educativa. En total, 155 propostes adreçades a les institucions públiques (Ajuntament de L’H, Consell Comarcal del Barcelonès, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya i Govern de l’Estat), i a la comunitat educativa (alumnes, famílies, equips de mestres i entitats educatives d’entorn).

Les propostes s’enmarquen en tres fites principals: l’educació com a garantia de la cohesió social i la igualtat d’oportunitats, construir una ciutat educadora i una educació en xarxa, i oferir els recursos per a una educació de qualitat. Aquestes propostes s’hauran de posar en marxa ara des de totes les parts del sector educatiu.

Algunes de les propostes que inclou el document són: fomentar i ampliar projectes com En Tàndem L’H per introduir en els currículums de les escoles públiques activitats singularitzades d’art, música, ciència, que permetin que més alumnes de tota la ciutat hi tinguin accés; aconseguir més implicació de les famílies amb les escoles i la participació i el compromís social dels alumnes per medi de projectes d’Aprenentatge i Servei; o  garantir l’accés al lleure a les famílies amb menys recursos, així com ampliar l’ús dels equipaments educatius amb iniciatives com la dels patis oberts.

El Pacte tindrà un horitzó de compliment del 2025, i en el primer any de vigència preveu elaborar una memòria econòmica, la qual inclourà la previsió de la despesa de recursos econòmics i la dedicació de recursos humans que les diverses administracions públiques hauran de fer efectiva per a que es facin realitat les seves propostes.

Podeu consultar tots els documents relacionats amb el procés participatiu que s’ha seguit, així com el pacte amb totes les propostes, en aquest enllaç. L’adhesió al Pacte encara està oberta a les entitats i institucions que ho vulguin, que ho han de comunicar abans del 17 d’octubre al correu regidoria.educacio@l-h.cat.

La signatura oficial i pública del Pacte tindrà lloc el proper 3 de novembre al saló de Plens de l’Ajuntament.