Els reptes que la infància te a la ciutat requereixen un acord entre tots els actors que incideixen en la vida dels nois i noies: ajuntament, entitats socials y educatives, empreses i ciutadania. Cal un Pacte per la Infància que reculli el compromís d’aquests actors i en el que els nens i nenes tinguin un paper actiu i siguin escoltats. Aquesta és una de les idees més destacades de la reunió del Consell Assessor de l’Observatori de la Infància de L’Hospitalet, que ha tingut lloc aquest migdia al local L’Harmonia.

El Consell Assessor ha tractat els progressos de l’estudi sobre els usos del temps lliure, impulsat per l’OIH i portat a terme per un equip de la Facultat d’Antropologia, de la Universitat de Barcelona, i tot seguit ha tractat sobre les propostes de contingut i metodologia per al proper Pla de Infància de la ciutat, que en aquests moment comença a redactar-se. En la línia de buscar bones notícies, s’ha fet notar que els casos d’infants i adolescents que fan alguna transgressió i arriben als serveis de justícia juvenil han descendit els últims anys, i que en altres espais s’ha reconegut el paper de l’escola com a creadora de pau social, facilitant la integració i oferint una tranquil·litat a les famílies en veure el benestar infantil que l’escola proporciona als seus fills.

Les idees força per al Pla d’Infància es centren en cinc aspectes en quant a la seva elaboració i dos aspectes metodològics. En quant a l’elaboració, cal un procés transversal, amb la implicació de tots els actors, amb un enfocament inclusiu, és a dir, per a tota la infància, sigui quina sigui la seva edat o condició social o personal, amb consens i compromís per part de tots els actors, buscant sinergies amb tot el que ja funciona, sense generar duplicitats ni solapaments de serveis o iniciatives, i amb equitat, vetllant per la garantia dels drets dels infants.

Pel que fa a l’aspecte metodològic, ha de ser realista i avaluable, de manera que permeti aprendre i poder identificar el que funciona bé i quins són els motius. El Consell Assessor, format per 25 persones, ha valorat molt positivament la reunió.