L’obesitat infantil és més elevada en les famílies més desfavorides, tal com informa una notícia publicada al web del Col·legi Oficial d’Infermers i Infermeres de Barcelona. Els resultats provenen de l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) de 2015, presentats recentment.

L’enquesta revela com els infants de les famílies amb menys recursos consumeixen diàriament més productes hipercalòrics, al mateix temps que practiquen un estil d’oci més sedentari. El nivell d’estudis de les mares i els pares influeix també en els hàbits alimentaris.

El que a primer cop d’ull pot semblar al contradictori, és una situació que s’ha vist ampliada per la crisi econòmica: els infants de les famílies amb més problemes econòmics pateixen més obesitat que els de les famílies amb recursos. Segons les dades de l’enquesta de Salut Pública, el 12,6% dels infants catalans d’entre 6 a 12 anys pateixen obesitat, però d’aquesta cifra, el 8% són els infants de les classes socials més altes (quan la família ocupa llocs directius, gerencials i de docència universitària), mentre que en els casos de les famílies amb menys recursos, afecta el 15,9% dels infants.

Aquest fet té molt a veure amb què  el 41% dels infants de famílies catalanes amb pocs recursos consumeixen a diari productes hipercalòrics, és a dir, brioxeria industrial, menjar ràpid, o begudes amb sucre, vers el 20% de famílies amb recursos, segons l’enquesta.

Aquestes dades mostren com la salut infantil, i en concret la relacionada amb l’alimentació, va molt lligada a les condicions socioecòmiques de les famílies. A menys recursos, més dificultats per accedir a aliments de millor qualitat i més saludables, amb la qual cosa les dietes s’acaben basant en aliments més hipercalòrics. D’altra banda, no tenir interioritzats uns hàbits alimentaris equilibrats, i no transmetre’ls als infants,  és també un dels factors de risc.

Si a la manca d’una dieta més equilibrada i controlada l’hi afegim la manca d’exercici físic, les possibilitats de sobrepès es veuen encara més augmentades.  Segons dades de l’enquesta, 4 de cada 10 infants té un estil d’oci sedentari: de mitjana passa dues o més hores cada dia mirant una pantalla (televisió, ordinador, tablet, mòbil…). Entre els infants de les famílies de classe social més desfavorida, l’estudi mostra com aquesta situació és més habitual.

La manca d’exercici físic en els infants de famílies més desfavorides està molt lligada també a les dificultats econòmiques d’aquestes. Moltes no es poden permetre apuntar els fills i filles a activitats extraescolars, esportives o lúdiques, que impliquin més esforç físic. Des de l’Observatori també hem constatat que entre les famílies amb pocs recursos, les llargues jornades de treball dels progenitors (o de les mares soles) provoca que els infants estiguin moltes hores sols a casa, a voltes sota la cura del germà més gran, i això tampoc ajuda a uns hàbits saludables.

L’Enquesta de Salut 2015 avalua també altres aspectes de la salut entre la població catalana, com el consum d’alcohol o altres drogues, la mobilitat, etcètera. Podeu llegir la notícia sencera al web del Col·legi Oficial d’Infermers i Infermeres de Barcelona, i consultar els resultats de l’enquesta completa en aquest enllaç.