Hi ha alguna manera d’explicar lleis i polítiques de forma clara i senzilla, perque els infants ho entenguin? De vegades ni els adults entenem determinats documents, que fan servir un llenguatge tècnic – legislatiu molt poc usable, per analogia amb la informàtica. La Lectura Fàcil és un moviment internacional que promou la simplificació de textos amb l’objectiu de fer-los accessibles a tota la ciutadania. La base per a un text de Lectura Fàcil és un llenguatge planer i directe, un contingut adequat als coneixements de la persona interlocutora, tot emmarcant-ho en un disseny que harmonitzi contingut i forma. D’aquesta manera, la Lectura Fàcil fa possible el principi de democràcia lectora: tothom ha de tenir accés a la lectura i a la informació.

La col·lecció Lectura fàcil, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, recull un conjunt de documents presentats amb les directrius internacionals de l’IFLA (Federació Internacional d’Associacions i Institucions Bibliotecàries) per tal que tothom els pugui entendre. Una eina molt bona per entendre aquestes lleis i per treballar amb els infants, amb el suport de l’escola, la família o les entitats educatives i socials.

Els volums actualment disponibles són: Pacte per a la Infància a Catalunya, Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència, Llei d’accessibilitat, Nosaltres també fem un país millor, Llei de dependència, Llei d’accés a l’entorn de les persones acompanyades de gossos d’assistència, Cartera de serveis socials 2010-2011 i Llei de serveis socials

Els documents es poden baixar en PDF des d’aquí