La paradoxa dels drets de la infància és que un de cada quatre menors està en situació de pobresa relativa, mentre que el marc legislatiu i polític és més favorable que mai en la història. L’impacte de la crisi ha tingut com a principal víctima els nens i nenes que veuen reduït el seu benestar o limitat el seu accés a àmbits educatius com són la petita infància o el lleure educatiu.

Arran d’aquesta i altres consideracions, Fundesplai (Fundació Catalana de L’Esplai), s’adreça als partits polítics proposant-los catorze mesures a incorporar en les seves polítiques a fi i efecte de millorar la situació de infants i joves. Les mesures s’estructuren en tres blocs: Política local amb ulls d’infant, Garantit l’equitat i la qualitat en l’educació, i Suport i reconeixement als Centres d’Esplai.  També hi ha una crida a la ciutadania perquè votin les candidatures que es comprometin a garantir la ciutadania i els drets de la infància, invertir en els menors, optar per l’estratègia de l’educació, generar aliances entorn la infància, i situar aquesta com una prioritat municipal.

La crida tant per a ciutadania com per a partits polítics forma part de la proposta #botaxlainfancia, la campanya organitzada per Fundesplai,  de mobilització ciutadana i captació de recursos. Podeu descarregar el document amb la proposta aquí.