El temps lliure i els usos que en fan nens i nenes és un aspecte de gran impacte a les famílies. Arran de l’estudi sobre els usos del temps lliure promogut per l’Observatori durant 2015-2016, estem organitzant diferents debats sobre les observacions i conclusions del mateix. En l’estudi es confirma que una de les activitats que més demanen els infants és estar més temps amb la seva família i fer coses junts. I per altra banda, també es constata que això és complicat per a moltes famílies, sigui perque els horaris laborals ho fan molt difícil, o perque els pares estan molt cansats quan no estan treballant, o simplement, perque no hi ha idees sobre què fer.

Junt amb la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC), organitzem una trobada oberta a totes les AMPAs de L’Hospitalet, per presentar els resultats de l’estudi sobre els usos del temps lliure i obrir un debat amb les famílies. També serà una ocasió per presentar l’OIH a les AMPAs i convidar les que estiguin interessades, a formar part de la Xarxa d’Observadors de Proximitat de l’Observatori.

La trobada tindrà lloc el dia 27 d’abril, a les 17:30 h, a l’Equipament infantil i juvenil Antic cinema Romero, al carrer Montseny 22. (Collblanc Torrassa).