unicef_informe_infancia_en_espana_2014-portadaUnicef acaba de presentar l’informe “La Infancia en España 2014“, un excel·lent document que descriu la situació de la infància en l’àmbit estatal i presenta resultats, que tot i no ser inesperats, resulten molt impactants. Un de cada quatre menors està en risc de pobresa. Els efectes d’aquesta situació són de llarg recorregut, i afecten a tota la vida de la persona, creant una societat més desigual en el futur. Una altra conseqüència de la crisi és la reducció de la població infantil, i l’estudi preveu una reducció d’un milió de criatures en un termini de deu anys, portant el país a una societat més envellida.

Segons l’informe, la inversió pública en infància ha caigut un 15% entre 201¡07 i 2014, i Espanya se situa en segon lloc europeu en quant a pobresa infantil.  Junt amb Save the Childre, Unicef va proposar 13 mesures per tractar en el debat sobre l’estat de la nació al Congrés dels Diputats, i que apuntes a mesures fiscals, econòmiques i socials per protegir la infància.

El document aporta, també, un conjunt de indicadors sobre el benestar infantil que resulten molt clarificadors i poden ser els referents per altres avaluacions. Per altra banda, TV· va oferir en el programa “30 minuts” de diumenge 1 de març, el reportatge “Un de cada quatre” en el que mostra la lluita diària de les famílies i de les entitats socials que les atenen.