Els nois i noies que han passat per un esplai en guarden un record molt viu i en general, altament satisfactori. Monitors, joves i famílies tenen la convicció que els esplais són una eina educativa útil, que forma persones, crea sentit de ciutadania i forma part, junt amb les famílies i l’escola, d’aquesta tribu que educa les criatures. Però ara hi ha més evidències que demostren l’impacte positiu de l’esplai en el desenvolupament de nois i noies i en la tasca de les famílies. L’Institut d’Infància i Món Urbà, ha realitzat un estudi d’avaluació sobre l’Esplai Pubilla Cases – Can Vidalet, en el que arriba a conclusions molt positives sobre l’impacte de l’esplai en infants, adolescents i famílies. Per destacar alguns: l’esplai millora les relacions i el temps compartit familiar i té un impacte positiu en la millora de les habilitats parentals, també millora el desenvolupament emocional, els hàbits saludables, o la capacitat de col·laboració.

Avaluar l’impacte i l’abast dels projectes educatius i socials és complex, i aquest estudi contribueix a crear coneixement i metodologia per fer-ho. Podeu consultar el resum de l’estudi aquí: PubillaCases_Estudi_avaluacio_CGG