L’Ivàlua constata l’efectivitat dels Plans Educatius d’Entorn

Un estudi realitzat per Ivàlua (Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques) conclou que hi ha evidències per considerar molt positius els Plans Educatius d’Entorn (PEE) de cara a millorar l’equitat educativa i la millora dels resultats. L’estudi ha recollit evidències internacionals prèvies i ha analitzar una prova pilot en cinc municipis catalans, entre els quals L’Hospitalet de Llobregat, i més en concret, els barris de La Florida i Les Planes.

Un dels aspectes a avaluar ha estat la incidència de la pandèmia Covid19 en el desenvolupament de les accions. El més destacat és que la situació generada per la pandèmia ha fet aflorar altres necessitats de tipus econòmic, emocional i de recursos tècnics.

L’estudi avalua diferents elements dels PEE: el SOAC (Servei d’Orientació d’Àmbit Comunitari), els Tallers diversificats de suport i reforç educatiu, els Itineraris Educatius Personalitzats, els Tècnics d’Inclusió Social, els Espais Familiars 0-3 i la Metodología Comunitària del PEE 0-20 anys.

El resum dels punts forts i punts febles dels PEE el podem veure en el següent diagrama:

 

Podeu accedir a l’informe complet aquí