Desigualtat educativa a l’estiu

Arriba l’estiu, i amb aquesta estació un llarg període de vacances escolars que afecta directament un milió i mig d’infants i adolescents del nostre país i la pràctica totalitat de la vida de les famílies. Dotze setmanes, tres mesos, una quarta part de l’any. Un 25%...
Convivència i èxit educatiu

Convivència i èxit educatiu

La bona convivència està relacionada amb l’èxit educatiu? És una pregunta retòrica, perque és obvi que la bona convivència a l’escola és a la vegada un resultat i una palanca de l’èxit educatiu. Una escola que funciona bé, aconsegueix crear un...