Estadística dels menors a L’Hospitalet

A la ciutat de L’Hospitalet hi ha vora 42.844 menors d’edat (Anuari 2013), que representen el 17% de la població total de la ciutat. En els gràfics es pot veure la seva distribució per edats i barris. Font: Anuari Estadístic de la Ciutat de L’Hospitalet 2013....